Contributie en inschrijven

 Contributie per maand, 11 maal per jaar

 vanaf 1 augustus 2023.

Aantal lesuren per week

tot 16 jaar

vanaf 16 jaar

1

€16,95

€20,25

2

€25,45

€30,40

3

€29,70

€35,45

4

€33,90

€40,55

5

€38,15

€45,60

6

€42,40

€50,65

7

€46,65

€55,75

Voorzitter/penningmeester

Cor Droogers