Vrijwilligers

Zoals bij iedere vereniging het geval is, wordt ook bij WIK met vrijwilligers gewerkt. Vrijwilligers, die op beperkte tijdstippen hand- en spandiensten verrichten of nauwer bij het verenigingsgebeuren betrokken zijn.

Dit kan bestaan uit helpen bij wedstrijden, het coördineren van de Grote Clubactie of het maken van de nieuwsbrief en het bekleden van een bestuursfunctie.

Inlichtingen over vrijwilligerswerk zijn te verkrijgen door een mail te sturen naar info@wik-oostvoorne.nl.