Privacy Policy

Dit is de privacyverklaring van Gymnastiekvereniging W.I.K., gevestigd te Oostvoorne. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@wik-oostvoorne.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Adres en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bankgegevens voor automatische incasso (leden) en uitbetaling (declaraties leiding en bestuur)
 • Handtekening
 • Opleidingsgegevens (alleen van de leiding)
 • BSN-nummer (alleen van de leiding voor de belastingdienst)
 • Kopie ID (alleen van het bestuur voor de KvK)

De grondslag voor deze gegevens is het overeengekomen lidmaatschap via het inschrijfformulier, de strippenkaartmachtiging of de overeenkomst tussen leiding en bestuur. De persoonsgegevens worden door Gymnastiekvereniging W.I.K. Oostvoorne verwerkt ten behoeve
van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinde
 • Communicatie over uitnodigingen of wedstrijden
 • Verzending van de Nieuwsbrief
 • Afhandeling van betalingen
 • De persoonsgegevens worden door Gymnastiekvereniging W.I.K. Oostvoorne opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 

Gedurende de periode dat men (bestuurs)lid is of leiding geeft en daarna alleen in definanciƫle administratie voor maximaal 7 jaar, voor zover dit verplicht is door Nederlandse wetgeving.Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
De persoonsgegevens verstrekt Gymnastiekvereniging W.I.K. Oostvoorne alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, zoals de KNGU.

Gymnastiekvereniging W.I.K. Oostvoorne geeft nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht Gymnastiekvereniging W.I.K. Oostvoorne te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Gymnastiekvereniging W.I.K. Oostvoorne deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties
die de betreffende gegevens hebben ontvangen.

U kunt daartoe een verzoek indienen via het email adres: ledenadministratie@wik-oostvoorne.nl

Beveiliging persoonsgegevens
Gymnastiekvereniging W.I.K. Oostvoorne treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo wordt
er voor gezorgd, dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de persoonsgegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Gymnastiekvereniging W.I.K. Oostvoorne. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Gymnastiekvereniging W.I.K. Oostvoorne raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
Gymnastiekvereniging W.I.K. Oostvoorne past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-todate te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van deze Privacyverklaring worden opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen zal Gymnastiekvereniging W.I.K. Oostvoorne er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.
U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.