Op 24 november 1924 is Gymnastiekvereniging Willen Is Kunnen opgericht door de heer Blokpoel. Oorspronkelijk was de vereniging een onderdeel van Volksonderwijs en aanvankelijk werden de lessen hier en daar gegeven. Deze lessen bleven beperkt en werden door omstandigheden tijdelijk gestaakt.

Maar WIK bevat levenskracht en zo werden de lessen weer opgepakt is te lezen in een krant uit 1929. Men kreeg door de welwillendheid van het gemeentebestuur de beschikking over een schoollokaal, dit was het gebouw De Toren aan het Kerkplein. Uitvoeringen werden gegeven onder pianobegeleiding en bestonden voornamelijk uit vrije vloeroefeningen en oefeningen op brug en het toestel paard. Het eerste bestuurslid was mevrouw Driehuis, zij is 25-jaar bestuurslid gebleven. De heer v.d. Berg was gedurende de eerste 14 jaar directeur zoals het in die tijd werd genoemd, nu zeggen wij leiding. Hierna de heer Bouma voor 10 jaar en in 1948 kwam de heer Colleghem. Deze jonge gymnastiekleraar liet de sport beoefenen volgens de toen nieuwste methode, waarbij de krachtoefeningen op de achtergrond raakten en meer werd gewerkt op een harmonische en ritmische lichaamsontwikkeling. In een oud krantenartikel is te lezen dat op 3 januari 1967 de vereniging officieel koninklijk goedgekeurd is.

Meander” de vaste trainingsplaats voor de vereniging.
Naast gymnastiek- en turnlessen gaf WIK veel demonstraties. Er werd deelgenomen aan zomerkampen, lampionnenoptochten, zeskampen en Koninginnedagen. WIK organiseerde naast wedstrijden en uitvoeringen ook trim- en wandeldagen, bazaars en spelmiddagen voor volwassenen en kinderen. En zoals één van de oud –voorzitters, de heer Adam Roskam zei: “Een geweldige vereniging. In feite een grote familie, waar iedereen het goed met elkaar kan vinden. Maar de gezelligheid telt net zo goed als de prestatie, het sterke punt van WIK door de jaren heen is de onderlinge band en de uitstekende sfeer”, aldus de heer Roskam in een krantenartikel uit 1984. De heer Roskam was voorzitter van 1973 tot 1990.

WIK is aangesloten bij de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie). Tot 1999 was dit de KNGB (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond). Er was een bondslied wat uit volle borst gezongen werd aan het begin van uitvoeringen door de leden en het publiek. WIK kende vele succesvolle turners en turnster, die zowel in het rayon, de regio en op landelijke wedstrijden prijzen wisten te behalen.