Coronacrisis en de richtlijnen voor WIK Oostvoorne

AANPASSINGEN AAN DE CORONA CRISIS

RICHTLIJNEN

 • WIK begint in mei weer met trainen; dit zal voorlopig in de open lucht gebeuren
 • Dit betreft de leeftijdsgroep van 4 t/m 18 jaar
 • Trainen is alleen toegestaan voor leden en trainers, die geen corona verschijnselen vertonen. Als blijkt, dat dit op een veilige en gezonde manier kan worden georganiseerd, zal er gekeken worden aan het mee laten trainen van niet-leden
 • Leden mogen maximaal 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn
 • De oudere leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar en de trainers dienen minimaal 1,5 meter afstand te bewaren t.o.v. elkaar
 • De trainers krijgen persoonlijk de vrijblijvende keuze om hier wel of niet aan mee te werken i.v.m. mogelijke corona risico’s
 • Er worden geen toeschouwers of ouders toegelaten
 • Er zijn geen faciliteiten aanwezig; wel zal een tas aanwezig zijn voor het bewaren van fietssleutels
 • Ouders of verzorgers brengen en halen hun kinderen, tenzij ze zelf op de fiets komen
 • Indien op het oefenveld bij OVV getraind wordt, dan wordt gebruik gemaakt van de ingang bij de papiercontainer; een looproute staat daar aangegeven. Tevens dienen dan ook alle richtlijnen van OVV te worden opgevolgd
 • De ouders bewaren een afstand van 1,5 meter
 • De kinderen moeten zich thuis omkleden en douchen en maken eventueel gebruik van hun eigen drinkbidon
 • Gebruikte materialen worden na elke les schoongemaakt
 • Direct na de training dienen de leden het oefengebied te verlaten
 • Alle kinderen en trainers dienen voor aanvang van de training hun handen te desinfecteren met aanwezige hand-gel
 • Indien leden en ouders zich niet aan de regels houden, zullen deze lessen niet gecontinueerd worden

VEILIGHEIDS- EN HYGIENEREGELS

 • Voor alles geldt: gebruik het gezonde verstand
 • Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
 • Blijf thuis als iemand in je huishouden koorts vanaf 38° C of benauwdheidsklachten heeft
 • Blijf thuis als iemand in je huishouden positief getest is op het corona virus
 • Ga voordat je gaat trainen thuis naar het toilet
 • Was thuis je handen met water en zeep, minimaal 1 minuut, voor en na de training
 • Vermijd het aanraken van je gezicht
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen

VOOR TRAINERS EN BEGELEIDERS

 • Voor 13 t/m 18 jaar geldt: houd 1,5 meter afstand, ook onderling
 • Zorg dat er in de leeftijdsgroep 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materiaal wordt gedeeld
 • Vermenging van de leeftijdsgroepen van 12 jaar en jonger en die van 13 t/m 18 jaar is niet toegestaan
 • Zorg dat de trainingsmaterialen klaar staan als de leden komen
 • Maak vooraf aan elke les aan de leden de regels duidelijk
 • Ga indien mogelijk voorafgaand aan de les na bij de leden of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben
 • Wijs de kinderen op het belang van handen wassen en laat ze geen handen schudden
 • Help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt

Bekijk alle spelregels:

Voor Ouders
Voor Sporters
Voor Trainers

 

corona en de wikrichtlijnen